Välkommen till Elgro Fastigheter!

Elgro Fastigheter har som affärsidé att förvalta kontors och industri fastigheter i centrala Gävle.

Företaget grundades i Gävle på 1950 talet och bestod från början av en elgrossiströrelse samt en fabrik som tillverkade elektrisk experimentutrustning för skolbruk.

Under årens lopp har fokus alltmer renodlats mot fastighetsförvaltning. Idag är Elgro ett renodlat fastighetsbolag som förvaltar objekten Skeppsbron samt Strand, båda belägna vid Gavleåns södra kajer.

Förvaltningsobjekt

Skeppsbron

Området ligger i den södra delen av inre hamnen. Läs mer...

Vinterförvaring

Välkommen till en ny vinterförvaringssäsong på Skeppsbron i Gävle.

Läs mer om vår vinterförvaring här.